Bosman skończył 9 miesięcy i w pięknym stylu zadebiutował w klasie młodzieży, uzyskując lokatę II w stawce 4 psów i ocenę doskonałą. Jesteśmy z niego bardzo dumni !